Kế toán dịch vụ có bị đi tù không?

Hiện nay, việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán ngày càng phổ biến để tiết kiệm chi phí và sự chuyên nghiệp, trách nhiệm cao hơn. 

Tuy nhiên, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán là gì? Nhân viên kế toán dịch vụ có phải chịu trách nhiệm hình sự khi đơn vị kế toán thực hiện mua bán hóa đơn hay có hành vi trốn thuế không? 

Trong trường hợp nhân viên kế toán dịch vụ không được biết, không tham gia, không ký kết hợp đồng, không gián tiếp thực hiện các hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế thì có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan. 

Mời mọi người tham khảo trường hợp dưới đây để có ví dụ trực quan nhé. 

Ví dụ

Có thể là hình ảnh về văn bản

Chi tiết toàn bộ bản án

MNB_ Ban an xet xu mua ban hoa don (1)

Tham khảo một số trách nhiệm pháp lý của DN cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề: 

Theo điều 67, Luật kế toán 2015, 

 Kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm: 

1. Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.

3. Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

4. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền.

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.