Nguyên nhân và biểu mẫu giải trình chênh lệch lao động tham gia BHXH và kê khai thuế

THeo quy chế chia sẻ, phối hợp thông tin của Cơ quan thuế và Cơ quan BHXH, Cơ quan BHXH có quyền truy cập thông tin người lao động đã thực hiện quyết toán thuế TNCN trong năm dương lịch và yêu cầu người nộp thuế giải trình chênh lệch giữa số người lao động tham gia BHXH và số lao động thực hiện quyết toán trong năm. 

Chúng tôi xin cung cấp một số nguyên nhân và biểu mẫu giải trình chênh lệch với cơ quan BHXH dưới đây 

Nguyên nhân thường gặp: 

 • Lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại đơn vị khác
 • Lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: Ví dụ: Người lao động ký HĐ thử việc, đào tạo, học nghề, lao động thời vụ, HĐLĐ dưới 1 tháng. 
 • Người làm việc theo hợp đồng thuê, khoán, chỉ hưởng thu nhập tính theo sản phẩm thuê, khoán (không hưởng lương và không có tên trong bảng lương của đơn vị/doanh nghiệp)
 • Người lao động đã nghỉ việc, báo giảm trong năm 
 • Người lao động nghỉ việc, hoặc mới báo tăng BHXH trong tháng 12 hoặc tháng 1 (đối với công ty thực hiện thanh toán lương lệch tháng) 
 • Khác

Biểu mẫu

9. MNB_ Giai trinh chenh lech Bao hiem va thue

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.