Khấu trừ bổ sung hóa đơn bỏ sót sau thanh tra thuế

Bài viết tổng hợp các hướng dẫn của cơ quan Thuế về việc kê khai, Khấu trừ bổ sung hóa đơn bỏ sót sau thanh tra thuế, kiểm tra thuế. 

Quy định mới nhất về khai bổ sung sau thanh tra

Xem công văn số 4954/TCT-KK dưới đây

Như vậy có thể hiểu là doanh nghiệp bỏ sót hóa đơn, muốn khấu trừ bổ sung sau khi đã thanh tra, kiểm tra thì phải xử lý theo pháp luật về khiếu nại.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót

Khai bổ sung sau khi đã đề nghị hoàn thuế

Trường hợp đã kê khai vào chỉ tiêu [42], tham khảo công văn hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Định

Khai bổ sung thuế GTGT hàng nhập khẩu sau thanh tra

Xem công văn của Tổng Cục thuế:

Cơ sở pháp lý

  • Tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

  • Khoản 3 điều 47 luật quản lý thuế 38/2019/QH14

“3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.”

Quan điểm trước đó

Tại công văn số 4160/TCT-CS năm 2020, Tổng Cục thuế cho phép xem xét khấu trừ bổ sung theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6804/CT-TTKT2 ngày 17/8/2020 nêu trên, Tổng cục Thuế cơ bản thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6804/CT-TTKT: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại đơn vị để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp, người nộp thuế có một số hoá đơn GTGT đầu vào của năm 2017, 2018 còn sót chưa kê khai, khấu trừ tại Hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế (theo trình bày tại công văn số 6804/CT-TTKT2 ngày 17/8/2020 nêu trên: do tại thời điểm kê khai thuế, người nộp thuế chưa nhận được hoá đơn từ bên bán do chưa có chứng từ thanh toán), cơ quan thuế đã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuế GTGT của năm 2017, 2018 và xác nhận thực tế đơn vị chưa kê khai thuế GTGT đầu vào của những hoá đơn còn sót nêu trên và bên bán đã kê khai, nộp thuế các hoá đơn này theo quy định thì người nộp thuế được kê khai các hoá đơn GTGT đầu vào còn sót chưa kê khai.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.