Expert

Có kỹ năng và kiến thức của một chuyên gia, việc học tập nâng cao kiến thức là mãi mãi

collective intelligence,Cooperation

Phát triển cùng nhau thông qua việc chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và thông tin, chia sẻ tới những thành viên đang cần sự trợ giúp cũng như khuyến khích lẫn nhau.

RICH DAD Style

Dữ liệu chính là điều quan trọng nhất. Tập trung vào các tác vụ chuyên nghiệp. Dựa vào kỹ thuật và hệ thống.

critical thinking

Suy nghĩ thật kỹ! Đánh giá! Đặt câu hỏi! Chúng ta không ngại thay đổi.

Customer Viewpoint

Luôn nghĩ đến những khó khăn của khách hàng. Ý tưởng cho đối tác tới từ trải nghiệm khách hàng

ENJOy it

Chúng ta có thể tạo sự thoải mái, không có công việc nào là nhàm chán cả!

Growth mindset

Chúng ta không ngại thất bại. Thất bại là không làm gì cả.

Be proactive

Chủ động trên những sáng kiến và phán đoán của bản thân. Người chỉ biết chờ đợi không thể phát triển hơn

Improvement mind

Chúng ta có tư duy chấp nhận sai lầm. Học hỏi từ những sai lầm