Investment, M&A

Nghiên cứu thị trường・Dịch vụ FS

Chuyên viên hỗ trợ tiếng Nhật và những chuyên gia người Nhật Bản của công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ từ việc khảo sát, giải thích tới lập kế hoạch kinh doanh cho khách hàng

 • Hỗ trợ sắp xếp và lựa chọn địa điểm khảo sát
 • Dịch vụ phiên dịch tiếng Việt
 • Dịch vụ điều tra về luật
 • Hỗ trợ dự toán và lập kế hoạch kinh doanh

Dịch vụ đăng kí và thành lập doanh nghiệp

Luật sư và những chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cho khách hàng

 • Chịu trách nhiệm pháp lý về việc thành lập doanh nghiệp tại địa phương
 • Thành lập văn phòng dự án, văn phòng chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam

 

Hỗ trợ dịch vụ M & A

 • Hỗ trợ tư vấn M&A Việt Nam
 • Dịch vụ môi giới M&A Việt Nam(lựa chọn mua bán)
 • Rà soát về tài chính
 • Rà soát về pháp lý
 • Định giá cổ phiếu

Nhóm chuyên gia về cố vấn thuế, kế toán viên, luật sư thông thạo về M&A Việt Nam.

Cung cấp dịch vụ trong quá trình khép kín về việc mua bán, can thiệp, rà soát, lập kế hoạch, điều tra và lựa chọn thu mua doanh nghiệp tại Việt Nam

  Liên hệ với chúng tôi