LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO NỘI BỘ BẰNG TIẾNG NHẬT

BẢNG GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO NỘI BỘ BẰNG TIẾNG NHẬT

1.

Dịch báo cáo tài chính theo mẫu của khách hàng

5$/ tờ

 

2.

Lên báo cáo tài chính tiếng Nhật theo mẫu của khách hàng

Liên hệ

3.

Lên báo cáo tài chính tiếng Nhật theo mẫu của Manabox Việt nam

Liên hệ

4.

Lên báo cáo nội bộ bằng tiếng Nhật theo mẫu của khách hàng theo số liệu có sẵn

Liên hệ

5.

Lên báo cáo nội bộ tiếng Nhật theo mẫu của Manabox Việt nam theo số liệu có sẵn

Liên hệ

6.

Dịch vụ kiểm tra số liệu và lên báo cáo tài chính bằng tiếng nhật

Liên hệ

 

Quy trình thực hiện dịch vụ

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

Liên hệ ngay hôm nay!

Liên hệ tư vấn dịch vụ

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.    Investment, M&AAccounting & TaxLabor , LegalManagement – Internal control