Giới Thiệu Về Chúng Tôi

Sứ mệnh & giá trị của chúng tôi

Các Khóa Học

Khóa đào tạo căn bản
Khóa đào tạo căn bản

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể nhận diện được các rủi ro kiểm...

Xem thêm
Khóa đào tạo nâng cao
Khóa đào tạo nâng cao

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức nâng cao hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể nhận diện được các rủi r...

Xem thêm
Khóa học cho người không có chuyên môn
Khóa học cho người không có chuyên môn

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản cho người không có chuyên môn về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể...

Xem thêm
Thuế doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro
Thuế doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể nhận diện được các rủi ro kiểm...

Xem thêm
KIP test - Thi kiểm tra năng lực kế toán
KIP test - Thi kiểm tra năng lực kế toán

KIP là bài kiểm tra với nội dung mô phỏng tình huống thực tế để thông qua đó biết được năng lực của bạn như thế nào? Bạn có sẵn sàng thử thách bản...

Xem thêm
Dịch vụ giới thiệu nhân sự kế toán chất lượng cao
Dịch vụ giới thiệu nhân sự kế toán chất lượng cao

Cầu nối giới thiệu cá nhân đến với những vị trí công việc phù hợp với năng lực và các yêu cầu liên quan khác. Đối với yêu cầu đặc biệt như Kế Toán Trư...

Xem thêm
ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ
ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ

Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/...

Xem thêm
Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp ( Bookkeeping & Tax Services )
Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp ( Bookkeeping & Tax Services )

ManaBox Việt Nam tự hào là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Với phương châm " We're not just accountants. We're here to make a real difference to our...

Xem thêm

Tri thức là sức mạnh

Tin Tức - Bài Viết