THÔNG TIN CÁ NHÂN

Sinh năm 1979 tại Nipponmatsu-shi, Fukushima

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2006 – 2013: Làm tại Công ty kiểm toán Misuzu, sau này chuyển thành PwC: thực hiện các hoạt động kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.
  • 2013 – 2016: Trưởng bộ phận kế toán tài chính của một công ty Nhật Bản tại Ấn Độ
  • 2016: Gia nhập Manabox với vai trò là Giám đốc hoạt động
  • 2018: Chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tại Manabox Việt Nam
  • 2020: Tạo nên hệ thống Manalabo, chuyên cung cấp các thông tin chuyên sâu về quản trị, kế toán – Thuế tại Việt Nam dành riêng cho giám đốc Nhật Bản

    Liên hệ với chúng tôi