Author Archives: Tran Thi Thanh Thao

Đăng ký Mã số thuế nhà thầu FCT_Taxcode_registration

Bài viết hướng dẫn các bước Đăng ký Mã số thuế nhà thầu, trong đó, bước đầu tiên, chúng ta cần thu thập thông tin để lên tờ khai đăng ký Mã số thuế nhà thầu. Tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.