Author Archives: Tran Thi Thanh Thao

【FCT_Taxcode_registration 】Đăng ký Mã số thuế nhà thầu

Thu thập thông tin Bước đầu tiên, chúng ta cần thu thập thông tin để lên tờ khai đăng ký Mã số thuế nhà thầu. Lần đầu tiên công ty phát sinh giao dịch mua dịch vụ, đi vay… với bên nước ngoài (gọi là nhà thầu nước ngoài) và chịu trách nhiệm kê khai …