Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Quy định và thủ tục

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – IRC. Cùng Manabox tìm hiểu các quy định và thủ tục liên quan.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Investment Registration Certificate – IRC) là một văn bản cấp phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác nhận nhà đầu tư được phép triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam. IRC thường gắn liền với các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài và là điều kiện bắt buộc để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Giấy chứng nhận này đóng vai trò quan trọng như:
 • Cung cấp thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án.
 • Là cơ sở pháp lý để nhà đầu tư an tâm thực hiện dự án.
 • Là điều kiện tiên quyết để dự án đi vào hoạt động.

Các trường hợp phải xin cấp IRC

Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020, các dự án phải xin cấp IRC gồm:
 • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự án của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài.
 • Dự án của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trường hợp không cần xin IRC

Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020 quy định những trường hợp không cần xin IRC gồm:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc nhóm có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thẩm quyền cấp IRC

Theo Điều 39 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, các cơ quan có thẩm quyền cấp IRC gồm:
 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Đối với dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với dự án ngoài các khu trên.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án: Đối với dự án tại nhiều tỉnh, hoặc dự án vừa trong vừa ngoài khu công nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp IRC

 • Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
  1. Xin quyết định chủ trương đầu tư.
  2. Sau khi nhận được quyết định, nộp hồ sơ xin IRC tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
  1. Nộp đầy đủ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.
  2. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp IRC trong vòng 15 ngày làm việc.

Nội dung của IRC

Theo Điều 40 Luật Đầu tư, IRC bao gồm các nội dung chính sau:
1. Tên dự án, nhà đầu tư.
2. Mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn.
3. Địa điểm, diện tích đất sử dụng.
4. Tiến độ dự án.
5. Thời hạn hoạt động của dự án.
6. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có).
7. Điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
 

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.