Những điểm cần biết về Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được xem như “bản Hiến pháp” cho mỗi công ty. Nó không chỉ là nền tảng pháp lý cho hoạt động và quản lý của doanh nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên liên quan được thực hiện đầy đủ và minh bạch.

Vai trò của điều lệ Công ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, khi thành lập cần doanh nghiệp cần xây dựng và đăng ký điều lệ với cơ quan nhà nước. Đây là tài liệu thể hiện định hướng phát triển của doanh nghiệp đồng thời là công cụ để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ.

Nội dung cơ bản của điều lệ công ty

Mặc dù phụ thuộc vào yêu cầu, thiết kế của từng doanh nghiệp, nội dung cơ bản của tài liệu này bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Thông tin về cổ đông sáng lập;
 • Vốn điều lệ;
 • Cơ cấu tổ chức;
 • Các ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, nó cũng quy định cách thức quản lý và điều hành công ty, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.

Thay đổi và cập nhật điều lệ

Để thay đổi nội dung điều lệ, quy định yêu cầu phải được sự chấp thuận của cơ quan đứng đầu doanh nghiệp. Đó có thể là đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên, tùy theo loại hình doanh nghiệp. Sau đó, mọi sửa đổi phải được đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh, đảm bảo tính pháp lý và cập nhật cho tất cả các bên liên quan.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.