Tag Archives: dưỡng sức sau sinh

Hồ sơ, chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

nghỉ dưỡng sức sau sinh

1. Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là gì? Khoản 1, 2, điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như sau: “1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.