Tag Archives: shuhari

Triết lý Shu 守 – Ha 破 – Ri 離 và ứng dụng trong cuộc sống

Triết lý Shuhari là gì? Trong guồng quay công việc, học tập hối hả, Triết lý Shu – Ha – Ri (守破離) của người Nhật như một kim chỉ nam để giúp mọi người nắm được những bước cơ bản của sự phát triển và sáng tạo, hỗ trợ đắc lực trong công việc của …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.