Tag Archives: thư tra soát; cá nhân nộp thuế sai sót

Hướng dẫn lập thư tra soát cho cá nhân khi nộp thuế có sai sót.

Trong quá trình nộp thuế, cá nhân phát hiện sai sót nhưng không thể thực hiện lập đề nghị tra soát online thì thực hiện như thế nào? Hướng dẫn lập thư tra soát cho cá nhân khi nộp thuế có sai sót? Hồ sơ đề nghị tra soát Khi đó, cá nhân có thể …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.