Thủ tục kiểm toán Tiền và các khoản tương đương tiền Leadsheet D110

Thủ tục kiểm toán Tiền và các khoản tương đương tiền Leadsheet D110 được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. 

TK

Diễn giải

Giấy tờ chi tiết

31/12/N

trước KT

Điều chỉnh thuần

31/12/N

sau KT

31/12/N-1

sau KT

Biến động

Ghi chú

Giá trị

Tỷ lệ

111

Tiền mặt tại quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

Tiền mặt VND

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

Tiền mặt ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1113

Vàng tiền tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

Tiền gửi ngân hàng VND

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

Vàng tiền tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

Tiền đang chuyển VND

 

 

 

 

 

 

 

 

1132

Tiền đang chuyển ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng “Tiền”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng “Tiền và các khoản tương đương tiền”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/c

TB,GL

B341

B310

B380

c/c

 

 

Ghi chú:

TB,GL: Khớp với số liệu trên Bảng CĐSPS và sổ cái

PY: Khớp với BCKiT năm trước

c/c: Kiểm tra việc cộng tổng và đồng ý

B341: Tham chiếu đến bảng tổng hợp điều chỉnh kiểm toán

B380: Tham chiếu đến số liệu trên BCTC đã được kiểm toán

Phân tích biến động:

Trên đây là Nội dung:   BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỦ TỤC KIÊM TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.