THÔNG TIN CÁ NHÂN

Sinh năm 1981, Koganei, Tokyo.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kiểm toán viên tại PwC.

Đại diện văn phòng Hà Nội quản lý hơn 500 khách hang tư vấn của công ty tư vấn kế toán thuế đầu tiên và lớn nhất của Nhật Bản tại VN.

Thành lập Manabox tại Nhật bản và đầu tư thành lập Manabox Việt Nam vào năm 2015