CÁCH NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI QUA MẠNG

Cách nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng có thể thay đổi tùy theo quốc gia, tổ chức hoặc loại môn bài bạn đang muốn nộp. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp tại ngân hàng

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp tại ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nên nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS để nộp và tránh nhầm lẫn sai sót.

Cách 2: Nộp tiền online trực tuyến qua trang thuế điện tử

Để thực hiện được việc nộp thuế điện tử online thì doanh nghiệp các bạn phải có tài khoản ngân hàng đang hoạt động và đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng và đã có thông báo chấp nhận của cơ quan thuế. 

Sau đó các bạn tiến hành nộp tiền lệ phí môn bài điện tử qua mạng như các loại thuế khác bằng cách lập giấy nộp tiền online, sau đó ký số điện tử là có thể nộp tiền lệ phí môn bài vào KBNN, chú ý điền đúng tiểu mục và mã chương nộp thuế của doanh nghiệp.

Chú ý ghi đúng cơ quan quản lý thuế của đơn vị cũng như mã chương, tiểu mục lệ phí môn bài theo đúng quy định để tiền được nộp vào đúng khoản thu của ngân sách, tránh thừa thiếu mất công tra soát sau này.

Xem bảng mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài dưới đây, còn mã chương các bạn điền thông tin doanh nghiệp và tra cứu tại trang web của Tổng cục thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

 

Vậy là các bạn đã hoàn thành nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công !

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.