Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết tóm tắt cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kèm ví dụ minh họa đề thi công chức thuế để độc giả tham khảo. Phương trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì có thể tóm tắt chung

Thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất thuế TNDN

 

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế thuế

+ Lỗ từ các kỳ trước được chuyển sang – Thu nhập miễn thuế

 

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu, thu nhập khác (Theo quy định của pháp luật về thuế)

Chi phí được trừ (Theo quy định của pháp luật về thuế)

 

 

 

=

Doanh thu, thu nhập khác (Theo quy định của pháp luật về kế toán)

Chi phí được trừ (Theo quy định của pháp luật về kế toán)

+/-

Chênh lệch Δ giữa pháp luật về thuế và pháp luật về kế toán khi xác định các khoản mục

 

=

Lợi nhuận kế toán

+/-

Chênh lệch Δ giữa pháp luật về thuế và pháp luật về kế toán khi xác định các khoản mục

Do đó, hai khái niệm Thu nhập tính thuế Lợi nhuận kế toán có sự khác biệt (Δ) do điều kiện ghi nhận các yếu tố để tính thuế. Trong một số trường hợp nhất định, các chênh lệch này sẽ có sự khác biệt về thời điểm được ghi nhận cho mục đích thuế, dẫn tới hệ quả là có thể doanh nghiệp phải tạm nộp thuế TNDN thực tế của kỳ này cao hơn (Do áp dụng quy định của luật thuế TNDN hiện hành) nhưng sẽ được trừ vào số thuế phát sinh trong tương lai.

Ví dụ: Trích đề công chức thuế: Doanh nghiệp trong năm tính thuế 2020 có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính (chưa có thuế GTGT): 250.000 triệu đồng

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính thực tế phát sinh: 246.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi phí đầu tư xây dựng cửa hàng trưng bày sản phẩm dự kiến Qúy I/2021 hoàn thành: 150 triệu đồng

+ Các khoản chi được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (có hóa đơn, chứng từ): 100 triệu đồng.

+ Các khoản chi hỗ trợ, tài trợ (có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ): 200 triệu đồng, chi tiết: hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp: 45 triệu đồng; ủng hộ hoạt động của Hội người cao tuổi của huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở: 15 triệu đồng; tài trợ để thành lập Quỹ khuyến học giáo dục của tỉnh theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo: 140 triệu đồng.

+ Thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp trực tiếp tham gia điều hành SXKD (có hồ sơ, chứng từ theo quy định): 500 triệu đồng.

+ Tiền phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật thuế về hóa đơn, chứng từ (có chứng từ nộp ngân sách nhà nước): 40 triệu đồng.

+ Các khoản chi phí ghi nhận (không bao gồm thuế GTGT) của các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần trong năm có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên đến hết ngày 31/12/2020 doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán cho nhà cung cấp: 150 triệu đồng

+ Các khoản chi phí về trang phục cho người lao động (có hóa đơn, chứng từ): 660 triệu đồng, trong đó: Chi bằng hiện vật: 240 triệu đồng; Chi bằng tiền: 420 triệu đồng (Biết doanh nghiệp có 60 lao động, người lao động trong doanh nghiệp được hưởng chế độ trang phục giống nhau).

+ Các khoản chi phí còn lại đáp ứng điều kiện chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một khoản nợ khó đòi đã xóa, nay đòi được: 300 triệu đồng

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế: 200 triệu đồng.

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ: theo mức tối đa được trích theo quy định.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 (có giải thích cách tính)? Biết rằng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Năm 2020, doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%; không được miễn, giảm thuế TNDN; không có số lỗ từ các năm trước chuyển sang.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.