Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người nghỉ việc đã lâu

Khách Hàng
Công ty chúng tôi có 1 nhân viên làm việc từ năm 2017 và nghỉ việc vào năm 2020
Tuy nhiên, đợt này bạn ấy phải tự quyết toán thuế TNCN và cần chứng từ khấu trừ các năm cũ nên có liên hệ với công ty chúng tôi xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN các năm đã làm việc tại công ty.

Trường hợp này, Kế toán cấp chứng từ cho bạn ấy là đúng hay sai? Có cơ sở hướng dẫn về vấn đề này hay không?

Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Về vấn đề này, ý kiến của Manabox là nếu như đối tượng là thuộc trường hợp cá nhân tự quyết toán thì có thể cấp được chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các kỳ tính thuế trước nhé. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để hiểu kỹ hơn về vấn đề này!

1, Thế nào là chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( mẫu bên trên ) là giấy xác nhận, chứng từ của các tổ chức, cá nhân do các cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương ứng.

2, Trường hợp nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Theo thông tư số 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

3, Có được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân nghỉ việc đã lâu hay không?

Thực tế theo quy định, Luật không đề cập đến thời gian giới hạn để tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. 

Tuy nhiên, như theo ý kiến của Manabox, chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các kỳ tính thuế trước chỉ được cấp khi cá nhân thuộc trường hợp tự quyết toán ( tham khảo thêm công văn số 89932/CT-TTHT ngày 9/10/2020 của cục thuế TP Hà Nội ) 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp trong năm 2020, cá nhân yêu cầu Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ – NEAD cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ hợp đồng thuê khoán năm 2018, 2019 (Đã kết thúc hợp đồng và Công ty đã khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định) thì Công ty thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Lưu ý:

Khi cấp chứng từ khấu trừ, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý 2 điểm như sau:

– Nếu cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: Cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế

4, Trích dẫn luật

Bạn hãy tham khảo Khoản 2, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

….

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.”

Vậy nếu như công ty bạn cũng gặp phải trường hợp người lao động đã nghỉ việc quay lại xin cấp chứng từ thì hãy tham khảo bài viết này nhé!

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Manabox.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.