Tag Archives: chứng từ khấu trừ thuế tncn

Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người nghỉ việc đã lâu

1, Thế nào là chứng từ khấu trừ thuế TNCN? Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( mẫu bên trên ) là giấy xác nhận, chứng từ của các tổ chức, cá nhân do các cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.