Điều kiện hưởng ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Sản xuất phần mềm là ngành được hưởng nhiều ưu đãi về thuế tại Việt Nam. Do đó, việc xác định điều kiện “sản xuất phần mềm” có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cũng Manabox tìm hiểu về các điều kiện xác định sản xuất phần mềm

DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỒ SƠ IT

Theo Luật Công nghệ thông tin 2006, hướng dẫn bởi điều 15, NĐ 71/2007/NĐ-CP (1), đồng thời được hướng dẫn rõ hơn tại điều 7, TT16/2014/TT-BTTTT (2), doanh nghiệp phải tự xác định và tự chịu trách nhiệm về việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm của mình. Do vậy, Công ty có trách nhiệm tự chuẩn bị các hồ sơ để xác định hoạt động sản xuất phần mềm và giải trình khi có yêu cầu.

Manabox với nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp IT sẽ giúp khách hàng chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ một cách tối ưu nhất và giảm các rủi ro về Kế toán - Thuế - Đầu tư.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn còn vướng mắc. Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.

Download sample báo giá của Manabox

Ưu đãi thuế với sản xuất phần mềm

Lĩnh vực phần mềm được hưởng ưu đãi về Thuế TNDN

Theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp sản xuất phần mềm được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) tính từ năm có thu nhập chịu thuế. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ưu đãi thuế với phần mềm – Software Tax Incentive

Thuế Giá trị gia tăng

Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng xuất khẩu thì được thuế suất 0%. Như vậy, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm phần mềm sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào khi xuất khẩu sản phẩm phầm mềm.

Chính sách thuế với Phần mềm xuất khẩu – Export Software

Tiêu chuẩn xác định doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Với những ưu đãi như vậy, việc xác định thế nào là sản xuất phần mềm trở nên quan trọng đối với nhà làm luật. Một mặt, dể đảm bảo chính sách được tới với những đơn vị sản xuất phần mềm. Một mặt, ngăn chặn các đơn vị lợi dụng chính sách để hưởng lợi. Theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT, một doanh nghiệp được sản xuất phần mềm khi tham gia vào ít nhất 1 trong 2 khâu quan trọng:

Xác định yêu cầu

Bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm.

Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Xác định yêu cầu: Mô tả ý tưởng về phương thức phát triển sản phẩm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm; mô tả phân tích chi tiết nghiệp vụ; mô tả yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm; mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình; biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, mô tả khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm; hoặc các tài liệu có nội dung tương tự

Phân tích và thiết kế

Bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu (yêu cầu thuộc chức năng và không thuộc chức năng, các vấn đề cần được giải quyết); thiết lập bài toán phát triển; các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc của phần mềm, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần phần mềm; thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng.

Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Phân tích và thiết kế: Mô tả yêu cầu; mô tả bài toán phát triển; mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, liệt kê các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết; mô tả mô hình dữ liệu, mô hình chức năng, mô hình luồng thông tin; mô tả giải pháp phần mềm; thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần của phần mềm; thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng; hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.