Hợp đồng phái cử chịu thuế nhà thầu? FCT for secondment

Rủi ro lớn của giao dịch phái cử chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam là tiền lương từ hợp đồng phái cử chịu thuế nhà thầu.

Hiện nay, tại Việt Nam các Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhiều. Theo đó,  Công ty mẹ ở Nước ngoài có cử một số cán bộ (gọi là chuyên gia) sang làm việc tại công ty con tại Việt Nam. Công ty con có trách nhiệm chuyển tiền lương của những chuyên gia này thuộc Công ty mẹ ở Nước ngoài đang làm việc tại công ty con ở Việt Nam về công ty mẹ tại Nước ngoài. Công ty mẹ sẽ trực tiếp trả lương cho những chuyên gia này. Vậy khoản tiền lương trả cho chuyên gia này, công ty mẹ ở Nước ngoài nhận được từ công ty con tại Việt Nam có phải nộp thuế nhà thầu hay không?

Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài – FCT for assignment

Trong trường hợp này, về nguyên tắc: Trường hợp Công ty con tại Việt Nam trực tiếp ký Hợp đồng lao động với từng chuyên gia được công ty mẹ tại Nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi là Hợp đồng lao động cho chuyên gia biệt phái), trong đó quy định cụ thể khoản tiền lương và các khoản phụ cấp khác mà chuyên gia biệt phái được hưởng; Hợp đồng giữa công ty con tại Việt Nam và công ty mẹ ở Nước ngoài chỉ quy định công ty mẹ ở Nước ngoài thay mặt công ty con ở Việt Nam trả hộ tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo đúng quy định tại Hợp đồng lao động cho chuyên gia biệt phái mà không ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ liên quan đến dịch vụ quản lý hay các dịch vụ khác đối với công ty con tại Việt Nam thì khoản chi trả hộ này của công ty mẹ ở Nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (khoản chi này chỉ mang tính chất là khoản thu hộ – chi hộ). 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.