HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA SONG NGỮ ANH-VIỆT/ EXPERT HIRE CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Hợp đồng thuê chuyên gia đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến chính phủ và giáo dục. Đồng thời, hợp đồng thuê chuyên gia giúp nâng cao năng lực và hiệu suất của tổ chức thông qua truy cập vào kiến thức chuyên môn, giải quyết vấn đề phức tạp, cung cấp góc nhìn mới và phát triển nhân viên. Sau đây, Manabox xin cung cấp đến quý độc giả những thông tin quan trọng về bản hợp đồng này

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA LÀ GÌ?

Hợp đồng cố vấn, hợp đồng thuê chuyên gia được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

Hợp đồng thuê chuyên gia là gì? Quy định về hợp đồng cần nắm

( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——-

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

EXPERT HIRE CONTRACT

Số (No.): …/…

  • Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự.

Based on the regulations in the Civil Code

  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Based on the needs and capabilities of each party. 

Hợp đồng thuê chuyên gia (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập và kí vào ngày/ tháng/ năm, chúng tôi gồm có:

The Expert Hire Contract (hereinafter referred to as the “Contract”) is established and signed on day/month/year, we include:

 

BÊN A: BÊN THUÊ CHUYÊN GIA

PARTY A: EXPERT HIRING PARTY

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Điện thoại (Tel) : ………………………………………………… 

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………

BÊN B: BÊN CHUYÊN GIA

PARTY B: EXPERT PARTY

Ông/ Bà (Mr/ Mrs) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

 LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng thi công điện nước. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

 

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

 

_______________

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

Xem thêm:

HỢP ĐỒNG HƯỞNG HOA HỒNG SONG NGỮ ANH-VIỆT/COMMISSION CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ SPONSORSHIP AGREEMENT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI SONG NGỮ ANH-VIỆT/ NEW PRODUCT DESIGN RESEARCH CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.