HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SONG NGỮ ANH-VIỆT/EVENT ORGANIZING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Hợp đồng thuê tổ chức sự kiện là bước quan trọng để đảm bảo sự thành công và suôn sẻ của một sự kiện quan trọng. Bằng cách này, cả hai bên đều có một bản ghi chính xác về các yêu cầu, điều kiện, và cam kết, từ việc đặt lịch, đặt nơi, đến các dịch vụ cụ thể. Hợp đồng giúp tránh những hiểu lầm, tranh chấp và đảm bảo mục tiêu của sự kiện được đạt được một cách hiệu quả.

HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ?

Hợp đồng thuê tổ chức sự kiện là một thỏa thuận pháp lý giữa một tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và một bên thuê sử dụng dịch vụ đó. Thông qua hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện về việc tổ chức sự kiện được xác định rõ ràng, bao gồm thời gian, địa điểm, dịch vụ cụ thể, chi phí, và các cam kết khác liên quan đến sự kiện cụ thể.

Tải mẫu hợp đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện mới nhất 2016

( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——-

HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

EVENT ORGANIZING CONTRACT

Số (No.): …/…

  • Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Based on the provisions of the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam in 2015

  • Căn cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;

Pursuant to the Commercial Law of the Socialist Republic of Vietnam in 2005;

  • Căn cứ theo thỏa thuận các bên.

Based on the agreement of the parties.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, Tại …………… Chúng tôi gồm có:

Today, date … month … 20…, we include:

 

BÊN A: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

PARTY A: THE SERVICE PROVIDER

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Điện thoại (Tel) : ………………………………………………… 

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………………………..

 

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng thuê tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

 

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

 

_______________

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

Xem thêm:

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN SONG NGỮ ANH-VIỆT/THE CONTRACT FOR ORGANIZING YEAR-END PARTY IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM XE Ô TÔ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ AUTOMOBILE INSURANCE CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.