HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG SONG NGỮ ANH-VIỆT/ORDER PROCESSING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Hợp đồng gia công là cầu nối quan trọng giữa các bên trong quá trình sản xuất. Nó xác định rõ các điều khoản, cam kết và trách nhiệm của mỗi bên, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quan hệ kinh doanh. Qua hợp đồng, các bên thể hiện sự chuyên nghiệp, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của dự án.

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG LÀ GÌ?

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Hợp đồng gia công đặt hàng mới năm 2022

( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——-

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

ORDER PROCESSING CONTRACT

(Số (No): …… /HĐGCĐH)

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015.

Based on the Civil Code 2015.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, Tại …………… Chúng tôi gồm có:

Today, date month 20…, we include:

 

BÊN A: BÊN ĐẶT HÀNG 

PARTY A: ORDERING

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Điện thoại (Tel) : ………………………………………………… 

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………

BÊN B: BÊN SẢN XUẤT GIA CÔNG

PARTY B: MANUFACTURING 

Công ty (Company) : ………………………………………………… 

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Địa chỉ (Address) : …………………………………………………

Fax : …………………………………………………

Mã số thuế (Tax code) : ………………………………………………… 

Tài khoản số (Account number) : …………………………………………………

Đại diện (Representative) : …………………………………………………

Chức vụ (Position) : …………………………………………………

Hai bên thống nhất thỏa thuận với nội dung hợp đồng như sau:

The two parties agree to the contract content as follows:

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng gia công đặt hàng. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

 

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

 

_______________

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

Xem thêm:

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM XE Ô TÔ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ AUTOMOBILE INSURANCE CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN SONG NGỮ ANH-VIỆT/THE CONTRACT FOR ORGANIZING YEAR-END PARTY IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG THUÊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SONG NGỮ ANH-VIỆT/EVENT ORGANIZING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.