Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Theo luật thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021. Tuy nhiên riêng đối với trường hợp người lao động có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Lưu ý: Đây là bài chia sẻ kinh nghiệm hoàn thuế TNCN online cho những cá nhân phải tự quyết toán thuế TNCN và có đủ điều kiện để hoàn tiền thuế.

Tài liệu cần chuẩn bị

1, MST cá nhân

Link truy cập quyết toán online: https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/

Lưu ý: Nếu bạn nào đã chuyển đổi sang CCCD thì nên cập nhập thông tin của MST để việc quyết toán được suôn sẻ.

Tham khảo: Thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân

2, Tài liệu khấu trừ thuế:

Từ 1/7/2022 chứng từ khấu trừ thuế điện tử đã được áp dụng. Tuy nhiên vì hiện tại phần chứng từ đính kèm chỉ chấp nhận các file có định dạng PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX…không quá 5MB nên nếu trường hợp nhận được chứng từ khấu trừ thuế điện tử quá nặng, mọi người có thể in ra sau đó chụp ảnh/scan lại trước khi đẩy lên hệ thống.

Chứng từ khấu trừ thuế

Mẫu:

Giấy tờ khấu trừ thuế TNCN

 

2,Tài khoản trên hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế:

Hiện tại sẽ có 2 cách để tạo tài khoản trên hệ thống thuế điện tử.

Cách 1: Tạo tài khoản online sau đó đến cơ quan Thuế gần nhất để duyệt và kích hoạt tài khoản hoặc bạn cũng có thể cầm Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và Giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Thẻ CCCD tại bộ phận Một cửa để được hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống

Cách 2: Tạo tài khoản qua cổng dịch vụ công theo hướng dẫn sau

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong form đăng ký

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Lưu ý: Số CMT/CCCD phải trùng với thông tin đăng ký MST

Số điện thoại bắt buộc phải đăng ký bằng chính chủ và phải trùng thông tin với CMT/CCCD đã đăng ký MST ( nếu bạn đăng ký sai thì sẽ có thông báo thông tin không đúng và không đăng ký được tài khoản )

Sau khi nhấn Đăng ký hệ thống sẽ gửi 1 mã xác thực vào điện thoại => Nhập mã xác thực để lấy mật khẩu => Đổi mật khẩu

 • Bước 3: Đăng nhập hệ thống dịch vụ công và kết nối mã số thuế vào phần Tiện ích

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

 

 

 

Sau đó ấn tiếp tục cho đến khi nhận được thông báo tạo tài khoản thành công

Hướng dẫn tự quyết toán

Bước 1: Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập Tại đây

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

Điền mật khẩu được cấp

 

Chọn Kê khai trực tuyến

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Điền thông tin lên tờ khai

Lưu ý: Với những người đề nghị hoàn qua tài khoản thì bắt buộc phải điền chỉ tiêu 12 bao gồm cả số tài khoản, tên ngân hàng kèm chi nhánh rõ ràng. Ví dụ: Bạn H muốn được nhận tiền hoàn qua tài khoản của TP Bank được mở tại chi nhánh Phạm Hùng thì chỉ tiêu 12 điền số TK là 0172xxxxxx

Chỉ tiêu 12a: TP Bank Chi nhánh Phạm Hùng

Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Giải thích các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:
 
[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ
 
[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 
Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.
 
Ví dụ: Trong năm 2020, H làm công ty M có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 108 triệu, làm công ty G ở dạng cộng tác viên có thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 18 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, H sẽ nhập 126.000.000 triệu đồng.
 
[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).
 
[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).
 
[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền).
 
[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai
 
Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai:
 
[28]: Các khoản giảm trừ: Hệ thống tự động tính
 
[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự động tính
 
[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống tự động tính.
 
[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (Không có thì không điền)
 
[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 
[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (Không có thì không điền).
 
[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Hệ thống tự động tính.
 
[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Hệ thống tự động tính.
 
[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Hệ thống tự động tính.
 
[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 
[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
 
[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.
 
[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.
 
[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Hệ thống tự động tính.
 
[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Hệ thống tự động tính.
 
[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.
 
[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Hệ thống tự động tính.
 
[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính
 
[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Hệ thống tự động tính.
 
[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.
 
[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.
 
[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Hệ thống tự động tính.

Sau khi điền xong thì Chọn “Hoàn thành kê khai”

 

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Kết xuất XML để lấy tờ khai, sau đó chọn ” Nộp tờ khai “

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Bước 3: Đính kèm tối đa không quá 10 dòng sau đó ấn tiếp tục

 1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bản scan ( không quá 5MN, file có thể là PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX…)
 2. Chứng từ nộp thuế
 3. Chứng từ về các khoản đóng từ thiện, nhân đạo ( nếu có )
 4. Chứng từ khác ( nếu có )

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Điền mã kiểm tra nhận được từ điện thoại.

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Sau khi nộp hồ sơ xong thì sẽ có tin nhắn về điện thoại báo hồ sơ khai thuế đã được gửi thành công. Nếu như được chấp nhận hồ sơ thì sẽ có tin nhắn thông báo kèm số thuế đề nghị hoàn

Hoàn thuế Tncn 2020

Sau khoảng 10 ngày làm việc thì tiền đề nghị hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản.

Kết luận

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc quyết toán Thuế online nên việc hoàn lại thuế TNCN mà chúng ta đã đóng vô cùng dễ dàng và không hề phức tạp. Hi vọng những chia sẻ về kinh nghiệm của Manabox sẽ giúp các bạn thực hiện thành công việc hoàn thuế TNCN nhé!

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.