Tag Archives: Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Theo luật thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021. Tuy nhiên riêng đối với trường hợp người lao động có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không …