Mẫu hồ sơ giảm giá hàng bán

Mẫu hồ sơ giảm giá hàng bán và giải thích liên quan để người đọc hiểu và ứng dụng trong thực tế xử lý tại doanh nghiệp.

Ví dụ mẫu về Bản thông báo chương trình khuyến mại bán hàng giảm giá

Ví dụ mẫu về Thỏa thuận giảm giá hàng bán

Trích văn bản mẫu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence Freedom Happiness

——————–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

AGREEMENT

(v/v: Thỏa thuận giảm giá hàng bán/ Sale reduction)

(Số: …./CK/20…)

 

Hôm nay, ngày tháng năm 20..tại văn phòng công ty TNHH Manabox Việt Nam, chúng tôi gồm:

Today, date month 20., at Office of Manabox Vietnam Co., Ltd, we include:

 

Bên A (Bên Bán)/ Party A (Seller)     : Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Điện thoại/Telephone                         : 02432.123.450

Địa chỉ /Address                                 : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Đại diện/Representative                     : Sugeno Tomohiro

Chức vụ/ Position                               : Tổng giám đốc/ General Director

Mã Số thuế/ Tax code                         : 0106785090

 

Bên B (Bên mua)/ Party B (Buyer)    : Công ty …

Điện thoại/Telephone                         :           .

Địa chỉ /Address                                 :           …

Đại diện/Representative                     :           .

Chức vụ/ Position                               :           .

Mã Số thuế/ Tax code                         :           .

 

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

The specific contents agreed upon by both parties are as follow:

Bên A đồng ý giảm giá đối với dịch vụ theo đơn đặt hàng số A… với giá trị là … do chất lượng không đủ theo yêu cầu tiêu chuẩn của bên B.

Party A agrees to reduce the price for services under Order number … with an amount of… due to insufficient quality according to Party B’s standard requirements.

Hóa đơn Giảm giá hàng bán

Hóa đơn giảm giá hàng bán (Hóa đơn điện tử)

Hạch toán và Một số rủi ro liên quan

Hướng dẫn Hạch toán Giảm giá hàng bán

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.