Mẫu hợp đồng lao động – Template of Labor contract – 労働契約書

Bài viết cung cấp mẫu hợp đồng lao động phiên bản tiếng Việt – tiếng Anh và tiếng Nhật. Kính mời Quý vị cùng xem và tải mẫu về

Mẫu biểu

 

Một số lưu ý về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là gì

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Giao kết nhiều hợp đồng lao động

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Hình thức hợp đồng lao động

 • Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản (có thể giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử)
 • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói, trừ hợp đồng lao động với người lao động là người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người này, người lao động là người giúp việc gia đình, đại diện nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thì bắt buộc phải được giao kết bằng văn bản

Loại hợp đồng lao động

 • a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
 • b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi hết hạn, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được giao kết thêm một hợp đồng xác định thời hạn nữa. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp

Hành vi người sử dụng lao động không được làm 

 • 1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
 • 2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.
 • 3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động

Thử việc

Xem tại 

Tất tần tật các quy định về hợp đồng thử việc cần biết

Trích bản dịch

Chúng tôi một bên là : Ông.   Sugeno Tomohiro                   Quốc tịch: Nhật Bản

We are, from one side, Mr.     Sugeno Tomohiro                              Nationality: Japanese

雇用者側代表者:                                        国籍:

Chức vụ: Tổng giám đốc

Position: General Director

役職:取締役

Đại diện cho: Công ty TNHH Manabox Việt Nam                Điện thoại : 02432.123.450

On behalf of : Manabox Vietnam Co,.LTD                           Telephone : 02432.123.450  

会社名:                                                                電話番号:

Đia chỉ : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Address           : Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

住所   :

Và một bên là Ông/Bà: Mr.A                                     Quốc tịch : Việt Nam

And from other side, Mr/Ms: Mr. A                                   Nationality: Vietnamese

労働者氏名:                                         国籍:

Sinh ngày : 07/12/…                                               Tại : Hà Nội

Date of birth: 07/12/…                                                           Place of birth : Hanoi

生年月日:                                                        出身地:

Nghề nghiệp: Kế toán

Occupation: Accountant

職務:

Địa chỉ thường trú: Số nhà …, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Permanence address: No 7, …, Cau Giay district, Hanoi

居住住所:

Số CCCD : 123456789123               Cấp ngày: …/…/20…            Nơi cấp : Hà Nội

I.D number: 123456789123            Date of issue: …/…/20…                                                         Place of issue: Ha Noi

身分証明書番号:                発行日:                  発行地:

Số sổ lao động (nếu có):…………..     Cấp ngày:……./……../……       Nơi cấp:…

Labor book serial (if any):          Date of issue:                                                                                                         Place of issue:

労働管理帳番号(有る場合):     発行日:             発行地:

 

Thỏa thuận ký kết Hợp Đồng Lao Động cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:  

Agree to sign this labour contract and commit to implement the following provisions:

本労働契約の締結に合意し、以下の条項の遵守を保障する。

Hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Hợp đồng lao động thời vụ, bán thời gian (Part-time)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.