Mẫu hợp đồng lao động – Template of Labor contract – 労働契約書

Bài viết cung cấp mẫu hợp đồng lao động phiên bản tiếng Việt – tiếng Anh và tiếng Nhật. Kính mời Quý vị cùng xem và tải mẫu về

 

Chúng tôi một bên là : Ông.   Sugeno Tomohiro                   Quốc tịch: Nhật Bản

We are, from one side, Mr.     Sugeno Tomohiro                              Nationality: Japanese

雇用者側代表者:                                        国籍:

Chức vụ: Tổng giám đốc

Position: General Director

役職:取締役

Đại diện cho: Công ty TNHH Manabox Việt Nam                Điện thoại : 02432.123.450

On behalf of : Manabox Vietnam Co,.LTD                           Telephone : 02432.123.450  

会社名:                                                                電話番号:

Đia chỉ : Phòng 701, tầng 7,tòa nhà 3D center số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Address           : Unit 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No. 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

住所   :

Và một bên là Ông/Bà: Mr.A                                     Quốc tịch : Việt Nam

And from other side, Mr/Ms: Mr. A                                   Nationality: Vietnamese

労働者氏名:                                         国籍:

Sinh ngày : 07/12/…                                               Tại : Hà Nội

Date of birth: 07/12/…                                                           Place of birth : Hanoi

生年月日:                                                        出身地:

Nghề nghiệp: Kế toán

Occupation: Accountant

職務:

Địa chỉ thường trú: Số nhà …, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Permanence address: No 7, …, Cau Giay district, Hanoi

居住住所:

Số CCCD : 123456789123               Cấp ngày: …/…/20…            Nơi cấp : Hà Nội

I.D number: 123456789123            Date of issue: …/…/20…                                                         Place of issue: Ha Noi

身分証明書番号:                発行日:                  発行地:

Số sổ lao động (nếu có):…………..     Cấp ngày:……./……../……       Nơi cấp:…

Labor book serial (if any):          Date of issue:                                                                                                         Place of issue:

労働管理帳番号(有る場合):     発行日:             発行地:

 

Thỏa thuận ký kết Hợp Đồng Lao Động cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:  

Agree to sign this labour contract and commit to implement the following provisions:

本労働契約の締結に合意し、以下の条項の遵守を保障する。

Hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Hợp đồng lao động thời vụ, bán thời gian (Part-time)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.