Hướng dẫn thủ tục yêu cầu chế độ thai sản cho nam giới

Chế độ thai sản cho nam giới là chính sách vô cùng thiết thực giúp cho người chồng, người cha yên tâm chăm sóc mẹ và em bé trong tháng đầu tiên. Hãy cùng Manabox tìm hiểu các ý chính trong chính sách này.

Quyền lợi Chế độ nghỉ thai sản

Người lao động nam giới sẽ được nghỉ hưởng lương bảo hiểm tùy từng trường hợp, cụ thể:

Trường hợp Số ngày nghỉ
Sinh đơn và sinh thường  5 ngày
Sinh mổ hoặc sinh non trẻ dưới 32 tuần tuổi  7 ngày
Sinh đôi thường 10 ngày
Sinh đôi và phải phẫu thuật 14 ngày
Từ trẻ thứ ba trong lần sinh Thêm 3 ngày cho mỗi trẻ

Mức lương lao động nam giới nhận trong những ngày nghỉ (trừ ngày nghỉ rơi vào ngày nghỉ lễ, nghỉ phép) được tính theo công thức:

Lương ngày = 100% x [Lương tháng bình quân tính bảo hiểm trong 6/12 tháng trước khi sinh] / 24 ngày.

 

Lưu ý:

 • Người lao động nam giới phải tham gia đóng bảo hiểm ít nhất là 6 tháng trong vòng 12 tháng trước tháng sinh của con.
 • Chế độ Nghỉ thai sản cho nam giới chỉ được áp dụng trong 30 ngày sau khi sinh. 

Hồ sơ cần chuẩn bị để yêu cầu quyền lợi

Theo điều 101, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các hồ sơ để hưởng chế độ thai sản cho nam giới mà người lao động cần chuẩn bị bản sao y công chứng các hồ sơ sau:

 • Giấy chứng nhận phẫu thuật
 • Hồ sơ chứng sinh: Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh
 • Hồ sơ y tế
Giấy chứng nhận phẫu thuât
Giấy chứng sinh
Giấy Khai sinh

 

Những lưu ý khác

Trợ cấp một lần

Nếu như người vợ chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, người chồng tham gia bảo hiểm xã hội được đăng ký hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. 

Mức hưởng trợ cấp một lần = 2  x  Lương Cơ bản [1.800.000 VNĐ]  x  Số con trong lần sinh. 

Thời hạn xử lý 

Theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm:

 • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.
 • Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Tuy nhiên, định nghĩa “ngày trở lại làm việc” không rõ ràng trong trường hợp hưởng chế độ thai sản của lao động nam giới, do đó người lao động và doanh nghiệp cần phối hợp thực hiện gửi hồ sơ sớm, cụ thể trong tháng đầu tiên sau khi sinh con.

English version

English version:

Evidence for claiming Benefits

Answer:

💡 Man must satisfy the following condition to be elibible to those benefit

Take part in SHUI for 6 over 12 months before the date of birth

 • Required Document: Notarized Copies of

  #1 Surgery Paper

  #2 Birth Proof Paper

  #3 Medical Record

 • In detail, under [Aritcle 101, Social Insurance Law 2014]

  • #1 Surgery Paper

  • #2 Birth Proof:

   One of two Group

   • Group 1: Giấy Khai Sinh [Issued by Adminitrative Authorities] or
   • Group 2: Giấy chứng sinh [issued by Hospital]

  Giấy Khai sinh

  Giấy Chứng sinh

  • #3 Medical record from Hospital for Comfirmation of Under-32-week-pregnancy birth.

Leave and Salary

💡 Leave must be taken within 30days after Birth date of child.

#1 Number of Day Leave

Condition Day Leave
One child, No surgery 5 days
Surgery or Under 32-week-pregnancy Birth 7 days
Twin 10 days
Twin and Surgery 14 days
From Third child 3 days per extra

#2 Pay rate

💡 Pay rate = 100% x [Average of 6-month Calculated-SHUI Salary before the Leave] / 24days

The payment is based on Salary that is used to calculate his SHUI which may differ from Contractual Salary.

Another Concern

💡 If wife is not eligble for SHUI, the man could claim for ONE-TIME Allowance

One-Time Allowance = 2 x Salary Base [ of VND 1,800,000] x Number of Child

 

 💡 Limitation of Process Time:

 • Within 45 days after back to work, Employee must provide the claim;
 • After that, within 10 days, company must deliver the paper to the Authorities
 • “Back to work” is not clearly defined in the Case for Man → should carry the claiming process right after the birthday. 

 

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.