Mẫu Hợp đồng song ngữ Việt Anh: Hợp Đồng Thuê phương tiện

Hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài làm việc và hoạt động tại Việt Nam, Manabox xin được chia sẻ mẫu của một số hợp đồng song ngữ, phục vụ trong công việc.

Thuê phương tiện trong hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp ký hợp đồng thuê phương tiện trong trường hợp cần dịch vu đưa đón nhân viên tuyến cố định hoặc phục vụ các sự kiện của doanh nghiệp.

Nội dung hợp đồng thuê phương tiện đưa đón nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ XE

ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN VIÊN

SERVICE CONTRACT

FOR EMPLOYEE TRANSPORTATION

Số: …/HĐDV

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Based on the Civil Code of 2015;

 • Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008;

Based on the Road Traffic Law of 2008;

 • Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Based on Government Decree No. 65/2016/ND-CP dated July 1st, 2016, regulating the conditions for conducting business in automobile driving training and examination services.

 • Căn cứ Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Based on Government Decree No. 138/2018/ND-CP dated October 8th, 2018, amending and supplementing certain provisions of Government Decree No. 65/2016/ND-CP dated July 1st, 2016, regarding the conditions for conducting business in automobile driving training and examination services.

 • Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên.

Based on the practical needs of the parties involved.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Today, on [date] of [month], [year], at [address], we, comprising:

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.