Quà tặng cho nhân viên có phải chịu thuế TNCN không?

Khách Hàng
Khách Hàng
Công ty tôi tổ chức tiệc cuối năm và có bốc thăm các phần thưởng, trong đó giải thưởng lớn nhất là 1 chiếc máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng.
Vậy quà tặng đó có bị tính vào thu nhập chịu thuế tncn hay không?
Về vấn đề này, chúng ta hãy tham khảo bài viết sau đây nhé!
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam

Định nghĩa thưởng là gì?

Điều 104, chương VI, bộ luật Lao động 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có quy định về thưởng của người lao động như sau:

“…thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động…”

Quan điểm hiện tại về vấn đề xác định thưởng

Quan điểm

1-Xác định quà tặng là thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng

2-Xác định quà tặng là thu nhập từ trúng thưởng

3-Xác định quà tặng là thu nhập từ quà tặng

Thu nhập để tính thuế Cộng vào thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng trong năm để tính thuế Tính thuế riêng với phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng Chỉ tính thuế TNCN

–       Giá trị vượt trên 10 triệu đồng

–       Quà tặng phải đăng ký quyền sở hữu (Chứng khoán, bất động sản…)

Thuế suất thuế TNCN Lũy tiến từng phần hoặc 10% tùy trường hợp 10%. 10%
Kê khai Cùng thời điểm kê khai thuế TNCN từ tiền lương Từng lần Từng lần
Hướng dẫn Cục thuế TP Hồ Chí Minh Cục thuế tỉnh Đồng Nai Cục thuế TP Hà Nội (77326/CT-TTHT)

Tham khảo công văn

Công văn 1976/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 29 tháng 3 năm 2016:

‘1. Thu nhập tính thuế…

d) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ sô tiên thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào….

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, theo nội dung hỏi tại văn bản số B006-2016/NOK ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Công ty, thì: Trường hợp Công ty có tổ chức chương trình kỷ niệm ngày thành lập có tiến hành chương trình rút thăm trúng thưởng và giải thưởng có giá trị 20 triệu đông thì Công ty xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính. Cách tính thuế và áp dụng thuế suất theo quy định tại điểm d Khoản 1, Khoản 2 điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngay 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 4991/CT-TTHT của Cục thuế TP. HCM ngày 01/6/2017

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có tổ chức rút thăm may mắn tặng quà cho nhân viên trong tiệc tât niên thì Công ty tổng hợp giá trị trúng thưởng vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động để tính, khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định.

Kết luận

Theo quan điểm của chúng tôi, bản chất của “quà tặng” phải được đánh giá trên nhiều cơ sở và tình huống cụ thể để xác định. Tuy nhiên, ở trường hợp bốc thăm được quà tặng thì có thể cân nhắc áp dụng phương án số 3 để tính thuế với các trường hợp khác, khoản trả thưởng không gắn với kết quả lao động của nhân viên (Chỉ tặng quà cho một số nhân viên do bốc thăm…) thì bản chất quà tặng này là phần thu nhập từ quà tặng.
Do quy định tại điểm này chưa rõ ràng, công ty nên cân nhắc hỏi cơ quan thuế địa phương để áp dụng hoặc lựa chọn phương án an toàn nộp số thuế lớn hơn.
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.