Tag Archives: webinar miễn phí

Đăng ký tham dự webinar định kì của Manabox Việt Nam

Bắt đầu từ năm 2023, Manabox Việt nam sẽ tổ chức định kì 1 hội thảo/ tháng dựa trên các nội dung đã có sẵn như sau: STT Nội dung hội thảo Tháng dự kiến tổ chức Link đăng ký Link tổng kết Phí 1 Những việc kế toán cần làm cuối năm 12/2022 Close. …

Webinar Zoom – Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra Thuế và những lưu ý khi sử dụng, lưu trữ chứng từ bằng phương thức điện tử

  Trước bối cảnh ngân sách chịu gánh nặng từ khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, bão lụt…,Nhà nước cần tăng cường và xiết chặt các hoạt động quản lý thu, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ngoài ra, với sự ra đời của Luật quản lý thuế 2019 thì …