Tag Archives: webinar miễn phí

Webinar Zoom – Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra Thuế và những lưu ý khi sử dụng, lưu trữ chứng từ bằng phương thức điện tử

Trước bối cảnh ngân sách chịu gánh nặng từ khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, bão lụt…,Nhà nước cần tăng cường và xiết chặt các hoạt động quản lý thu, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ngoài ra, với sự ra đời của Luật quản lý thuế 2019 thì tư …