Tag Archives: webinar miễn phí

Đăng ký Webinar định kì của Manabox Việt Nam

Manabox Việt Nam thường sẽ tổ chức định kì 1 hội thảo/ tháng dựa trên các nội dung đã có sẵn được lên lịch, phù hợp với các sự kiện kế toán trong năm như sau: Webinar định kỳ năm 2024 Tháng 1: Hội thảo quyết toán thuế TNCN Tổng kết hội thảo quyết toán …

Webinar Zoom – Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra Thuế và những lưu ý khi sử dụng, lưu trữ chứng từ bằng phương thức điện tử

  Trước bối cảnh ngân sách chịu gánh nặng từ khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, bão lụt…,Nhà nước cần tăng cường và xiết chặt các hoạt động quản lý thu, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ngoài ra, với sự ra đời của Luật quản lý thuế 2019 thì …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.