Ưu đãi thuế tại Thừa Thiên Huế – CIT incentive Hue VietNam

Doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghệ cao, tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vướng mắc trong việc xác định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi theo quy định pháp luật về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 26 và 55 Phụ lục số III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định:

– Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Trà; Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

– Các huyện A Lưới, Nam Đông, Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ) thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Khu công nghiệp Phú Bài được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 1144/QĐ-TTg ngày 22/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

Như vậy, trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế địa bàn các huyện A lưới, Nam Đông và Khu công nghiệp Phú Bài là khu công nghệ cao thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ đề cập đến dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức hưởng ưu đãi đầu tư

Về thuế suất: được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Khu kinh tế, Khu công nghệ được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quy định tại các khoản 1 Điều 19 Thông tư số 66/VBHN-BTC).

Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (quy định điểm a, khoản 1 và khoản 4 Điều 20 Thông tư số 66/VBHN-BTC). 

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhưng khi áp dụng các mức hưởng ưu đãi nêu trên đối với các dự án đầu tư mới cần chú trọng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định Điều 18 Thông tư số 66/VBHN-BTC.

Trong bài viết này tôi chỉ dẫn dắt một số điều kiện mà doanh nghiệp thường hay áp dụng ưu đãi nhưng không chú trọng được quy định tại khoản 5, Điều 18 Thông tư số 66/VBHN-BTC.

– Đối với dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  là:

+ Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh;

+ Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

+ Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi chung theo pháp luật về thuế

Tham khảo văn bản hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – CIT Incentive in Vietnam

Để đảm bảo bạn hiểu rõ về các ưu đãi cụ thể tại TP Đà Nẵng và thủ tục cần thiết, bạn nên tìm kiếm thông tin từ các nguồn chính thống hoặc tham khảo với một chuyên gia tư vấn thuế hoặc luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và đầu tư tại Việt Nam.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.