Xử lý Thuế với chi phí cách ly do dịch bệnh covid-19

Khách Hàng
Khách Hàng
Chúng tôi có 1 chuyên gia người nước ngoài đến Việt Nam công tác theo điều động của công ty mẹ ở Nhật Bản. Theo luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, chuyên gia đã cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên đối với các chi phí cách ly của chuyên gia này thì chúng tôi phải xử lý thế nào?
Vấn đề mà công ty quý khách gặp phải đang là vấn đề nhận được sự quan tâm hiện nay của các doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam ở thời điểm này. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau nhé
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam

Về thuế TNDN:

Trường hợp chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam phải thực hiện cách ly theo quy định. Công ty chi trả chi phí cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn, nếu có chứng từ chứng minh chuyên gia đã hoàn thành thời gian cách ly theo yêu cầu, có hóa đơn và thực hiện thanh toán theo đúng quy định, thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về thuế TNCN:

Hiện nay đang có 2 phương án như sau đó là:

Phương án rủi ro:

  • Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi phí này với bản chất đây là một khoản công tác phí.

Theo quan điểm của bên cục Thuế Bắc Ninh trong công văn số 2220/CT-TTHT thì:

Trường hợp chuyên gia nước ngoài khi sang làm việc tại Công ty phải thực hiện cách ly tập trung, thời gian chuyên gia phải cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì chi phí cách ly (chi phí khách sạn) do Công ty chi trả trực tiếp cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian chuyên gia lưu trú do thực hiện cách ly không thuộc trường hợp người sử dụng lao động chi trả mà người nộp thuế (chuyên gia) được hưởng, nên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của của chuyên gia.

Phương án an toàn

  • Tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi phí trên do đây là khoản lợi ích mà người lao động nhận được.

Tổng cục Thuế đã có Công văn 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 về chi phí cách ly của chuyên gia nước ngoài như sau:

Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Đội ngũ tư vấn của Manabox cũng đã có 1 cuộc họp nho nhỏ về vấn đề này. Kết quả thật bất ngờ khi có 2 luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ việc tính thuế TNCN lại bằng nhau

Chúng tôi sẽ có 1 bài chi tiết về quan điểm trái ngược nhau này trong tương lai.

Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam
Đội ngũ tư vấn của Manabox Việt Nam

Thuế nhà thầu

Đối với trường hợp chuyên gia nước ngoài chưa là lao động hợp pháp tại Việt Nam thì các chi phí chi cho chuyên gia bao gồm chi phí vé máy bay, khách sạn…có thể bị ứng xử tương tự với chi phí cho chuyên gia nước ngoài và thuộc trường hợp chịu thuế nhà thầu (tỷ lệ tính thuế TNDN là 5%)

Kết luận

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy được các hướng dẫn của cơ quan thuế với các khoản chi trong đại dịch Covid-19 theo hướng như sau:
1. Các khoản chi liên quan đến Covid, gồm cả chi phí ủng hộ, tài trợ hoạt động chống dịch được tính trừ (Mới có dự thảo Nghị định và Nghị quyết nhưng chưa có văn bản pháp lý chính thức)
2. Chi phí cách ly được trừ khi tính thuế TNDN nhưng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trong trường hợp mình muốn xử lý theo phương hướng rủi ro thì nên gửi công văn lên các cục Thuế quản lý để có công văn hướng dẫn về trường hợp của công ty mình để áp dụng.

 

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.