Cách điền mẫu 01/XSBHĐC

Để điền mẫu 01/XSBHĐC, bạn cần lưu ý những hướng dẫn sau với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

[1] Điền tháng, năm của kỳ tính thuế trong trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.

[2] Điền quý, năm của kỳ tính thuế trong trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

[3] Đánh dấu X vào ô này nếu khai thuế thu nhập cá nhân lần đầu trong kỳ tính thuế (chưa khai bổ sung).

[4] Điền tên doanh nghiệp xổ số/bảo hiểm/bán hàng đa cấp thực hiện việc lập tờ khai thuế này (sau đây gọi là người nộp thuế).

[5] Điền đầy đủ mã số thuế của doanh nghiệp xổ số/bảo hiểm/bán hàng đa cấp do cơ quan thuế cấp.

[6] Điền đầy đủ tên của đại lý thuế trong trường hợp người nộp thuế có ký hợp đồng với đại lý thuế để thực hiện các thủ tục về thuế thay cho người nộp thuế.

[7] Điền đầy đủ mã số thuế của đại lý thuế (nếu có).

[8] Tại cột này, người nộp thuế điền số tiền phát sinh trong kỳ theo hướng dẫn tại cột Chỉ tiêu.

[9] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ là tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác và doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của người nộp thuế.

[10] Điền nơi mà người nộp thuế lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân này.

[11] Điền ngày, tháng, năm người nộp thuế lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân này.

Đây chỉ là một số chỉ tiêu cơ bản cần điền trong mẫu 01/XSBHĐC. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin chính thức hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm thuế TNCN với đại lý bảo hiểm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.