Cách thông báo thay đổi thông tin khoản vay nước ngoài

Khi có thay đổi nhỏ, không bắt buộc phải thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, Bên đi vay chỉ cần thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi khoản vay. Điều này giúp tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả cho cả Cơ quan quản lý và Người đi vay. Cùng Manabox tìm hiểu cách thức thực hiện thủ tục này.

Thay đổi nào chỉ cần thông báo?

Những thay đổi khoản vay nước ngoài không cần làm thủ tục đăng ký mà chỉ cần thông báo cho NHNN bao gồm:

a) Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận;

b) Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính, bên đi vay gửi thông báo về việc đổi địa chỉ cho Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài của bên đi vay;

c) Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay;

Hình thức cho vay hợp vốn là hình thức đi vay mà bên cho vay gồm nhiều thành viên và cử ra đại diện để thực hiện các nghiệp vụ cho vay. Nếu các thông tin của bên cho vay thay đổi, mà người đại diện không thay đổi thì bên đi vay không cần phải làm thủ tục đăng ký khoản vay.

d) Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm;

đ) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Bên đi vay có trách nhiệm lập bảng tính lãi, phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo dõi khi thực hiện việc chuyển tiền;

Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký cách tính lãi, phí trả trước hạn; khi phát sinh trả nợ trước hạn, căn cứ vào thời gian, số tiền và công thức đãn đăng ký, doanh nghiệp chỉ cần lập bảng tính sử dụng cách tính đã đăng ký làm căn cứ thanh toán.

e) Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài;

g) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng kí thay đổi khoản vay nước ngoài. Trước khi thực hiện rút vốn, trả nợ số tiền còn lại của kỳ đó, Bên đi vay có trách nhiệm đăng ký thay đổi kế hoạch rút vốn, trả nợ đối với số tiền còn lại chưa thực hiện.

Nhìn chung, những thay đổi nhỏ hoặc không làm thay đổi bản chất, tính chất của dòng tiền thì yêu cầu quản lý với thay đổi đó sẽ không quá khắt khe.

Cách thức thực hiện thông báo:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản CIC

Người sử dụng truy cập vào đường link: https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/index.php và nhập thông tin đăng nhặp/mật khẩu.

 

Thông báo khoản vay

Bước 2: Vào Phân hệ “Đăng ký thay đổi KVNN”

Ở Thanh công cụ bên trái, Người sử dụng lựa chọn phân hệ chức năng “Đăng ký thay đổi KVNN” 

Thông báo khoản vay

Bước 3: Lựa chọn khoản vay 

Ở cửa sổ hiện ra, Người sử dụng điền Mã số khoản vay và ấn “Chấp nhận”

Thông báo khoản vay

Bước 4: Điền nội dung Thông báo và gửi 

Ở khung nội dung hiện ra, Người sử dụng điền thông tin thông báo tới NHNN những thay đổi trong nhóm trên. Thông báo này sẽ được gửi tới chuyên viên xử lý thông tin làm căn cứ nên Người sử dụng cần nêu cụ thể lý do phân loại và mô tả chi tiết nội dung. Sau khi điên thông báo, Người sử dụng ấn “Chấp nhận” để gửi Thông báo.

Thông báo khoản vay

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.