IFRS Cách xác định giá trị theo Khung khái niệm – Measurement bases Conceptual framework

Trong khung khái niệm của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), các cách xác định giá trị (cơ sở đo lường) khác nhau được sử dụng để đánh giá và trình bày thông tin tài chính. Dưới đây là các ví dụ về cách xác định giá trị theo khung khái niệm

Giá gốc

Ví dụ xác định giá trị theo giá gốc: Một công ty mua một máy móc cho dây chuyền sản xuất với giá 10,000 đô la. Chi phí này bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan như vận chuyển và lắp đặt. Theo kế toán chi phí lịch sử, máy móc sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty với giá 10,000 đô la. Số tiền này sẽ được sử dụng làm cơ sở để tính khấu hao và sẽ không thay đổi do biến động giá trị thị trường của máy móc.

Giá hiện hành

Giá trị hợp lý

Ví dụ xác định giá trị theo giá trị hợp lý: Một công ty bất động sản sở hữu một tòa nhà văn phòng được mua vài năm trước với giá 2 triệu đô la. Nếu thị trường hiện tại cho các tòa nhà tương tự trong khu vực đã tăng giá, và một tòa nhà tương tự hiện được bán với giá 3 triệu đô la, công ty có thể đo lường tòa nhà văn phòng này với giá trị hợp lý 3 triệu đô la trong báo cáo tài chính của mình, phản ánh điều kiện thị trường hiện tại.

Giá trị sử dụng và Giá trị thực hiện:

Ví dụ xác định giá trị về Giá trị sử dụng: Một công ty sở hữu một phương tiện giao hàng được sử dụng để vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. Giá trị sử dụng sẽ được tính dựa trên giá trị hiện tại của các dòng tiền mà phương tiện dự kiến ​​sẽ tạo ra trong tương lai. Nếu các dòng tiền dự kiến từ việc sử dụng phương tiện này là 20,000 đô la, thì đây sẽ là giá trị sử dụng của nó.

Ví dụ xác định giá trị về Giá trị thực hiện: Giả sử một công ty có một khoản nợ dài hạn với các điều khoản trả nợ cụ thể. Giá trị thực hiện sẽ là giá trị hiện tại của các dòng tiền ra dự kiến để giải quyết nợ. Nếu việc thanh toán nợ yêu cầu 50,000 đô la trong năm năm tới, và xét đến giá trị thời gian của tiền tệ, giá trị thực hiện có thể được tính là 45,000 đô la.

Chi phí hiện hành

Ví dụ xác định giá trị: Nếu một công ty cần thay thế một thiết bị mà họ đã mua từ nhiều năm trước với giá 5,000 đô la, và chi phí hiện tại để mua một thiết bị mới tương đương hiện nay là 7,000 đô la do lạm phát hoặc thay đổi giá cả thị trường, chi phí hiện hành của thiết bị cho mục đích kế toán sẽ là 7,000 đ

Bản tiếng Anh – English

In the International Financial Reporting Standards (IFRS) conceptual framework, different measurement bases are used to evaluate and present financial information. Here are examples of each of the mentioned concepts:

 1. Historical Cost:

  • Example: A company purchases machinery for its production line at a cost of $10,000. This cost includes the purchase price and any directly attributable costs such as delivery and installation. Under historical cost accounting, the machinery will be recorded in the company’s financial statements at $10,000. This amount will be used as the basis for depreciation calculations and will not change due to fluctuations in the market value of the machinery.
 2. Fair Value:

  • Example: A real estate company owns an office building that was purchased several years ago at $2 million. If the current market for similar buildings in the area has appreciated, and a similar building now sells for $3 million, the company might measure the office building at this fair value of $3 million in its financial statements, reflecting current market conditions.
 3. Value in Use and Fulfilment Value:

  • Value in Use Example: A company owns a delivery vehicle that is used to transport products to customers. The value in use would be calculated based on the present value of the cash flows that the vehicle is expected to generate in the future. If expected cash flows from using the vehicle amount to $20,000, then this would be its value in use.
  • Fulfilment Value Example: Suppose a company has a long-term debt with specific repayment terms. The fulfilment value would be the present value of the cash outflows expected to settle the debt. If paying off the debt requires $50,000 over the next five years, and considering the time value of money, the fulfilment value might be calculated at $45,000.
 4. Current Cost:

  • Example: If a company needs to replace a piece of equipment it bought years ago for $5,000, and the current cost of purchasing a new equivalent equipment now is $7,000 due to inflation or changes in market prices, the current cost of the equipment for accounting purposes would be $7,000.

These concepts help ensure that the financial reporting is relevant and provides a true and fair view of the company’s financial position and performance.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm về xác định giá trị: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.