Giấy Đề nghị Thanh toán – Payment Proposal

Mẫu Giấy Đề Nghị thanh toán, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bản tiếng Việt và tiếng Anh, giúp Kế toán xây dựng bộ chứng từ của doanh nghiệp.

Bộ chứng từ kế toán mẫu – Template of documents

Mẫu tiếng Việt

Đề nghị thanh toán

Mẫu tiếng Anh

Đề nghị thanh toán

Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép

Mục đích Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục, căn cứ thanh toán và ghi sổ.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy do người đề nghị viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).    

  • Phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền (Viết bằng số và bằng chữ).
  • Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
  • Giấy đề nghị phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.