Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses

Bài viết hướng dẫn Hạch toán chi phí tiếp khách – Accounting for PR expenses. Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự.

1/ Tình huống

Tình huống này xảy ra khi doanh nghiệp phát sinh dịch vụ tiếp khách thuê ngoài và cần ghi nhận chi phí trên sổ sách kế toán

2/ Nguyên tắc hạch toán kế toán và tài khoản hạch toán

Tham khảo hướng dẫn

Nguyên tắc hạch toán - Trích dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC

 Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng…

– Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,…

Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

Có các TK 111, 112, 331,…

Ví dụ minh họa và chứng từ kế toán hóa đơn GTGT

Trong tháng, công ty TNHH Manabox Việt Nam nhận được hóa đơn với thông tin sau, đã thanh toán bằng tiền mặt. Đây là chi phí tiếp khách của bộ phận quản lý doanh nghiệp (Giám đốc)

Căn cứ theo hồ sơ trên, bút toán ghi sổ như sau

Nợ TK 6428: 12.188.000

Nợ TK 133: 1.124.040

Có TK 111: 13.312.040

Hướng dẫn hạch toán hóa đơn bán hàng

Trong tháng, công ty TNHH Manabox Việt Nam nhận được hóa đơn bán hàng với thông tin sau, đã thanh toán bằng tiền mặt. Đây là chi phí tiếp khách của bộ phận quản lý doanh nghiệp (Giám đốc)

Căn cứ theo hồ sơ trên, bút toán ghi sổ như sau

Nợ TK 6428: 5.530.000

Có TK 111: 5.530.000

Rủi ro thuế thường gặp

Tham khảo hóa đơn tiếp khách 

Hồ sơ chi phí tiếp khách và cách lập hóa đơn dịch vụ tiếp khách

Chi phí mua rượu tiếp khách có được trừ không?

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.