HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI SONG NGỮ ANH VIỆT/ SELF-DRIVE CAR RENTAL CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Việc thuê một chiếc xe ngắn ngày hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định để có thể giúp tiết kiệm được khoảng chi phí khá lớn mua xe để sử dụng, cũng như có thể vừa tiết kiệm những chi phí cần thiết để bảo dưỡng chiếc xe mà vẫn có phương tiện để di chuyển. Việc thuê xe vô cùng tiện lợi nếu như có hợp đồng để cam kết quyền và nghĩa vụ của các bên.

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TỰ LÁI LÀ GÌ?

Hợp đồng thuê xe tự lái là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê xe và bên cho thuê xe về giá cả, thời gian thuê, phương thức thanh toán và các điều khoản có liên quan. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không bắt buộc phải lập hợp đồng thuê xe tự lái; tuy nhiên để hai bên chủ thể có sự ràng buộc về mặt pháp lý thì nên soạn thảo hợp đồng để gia tăng sự tin tưởng.

Cho thuê xe ô tô tại Văn Quán - Hà Đông – Van Minh Corporation

( Hình ảnh minh họa )

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ XE TỰ LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

SELF-DRIVE CAR RENTAL CONTRACT

Số (No): /HDDV…

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Pursuant to Civil Code No. 91/2015/QH13 dated on 24/11/2015

Pursuant to the Law on Commerce of 2005, No. 36/2005/QH11, enacted by the National Assembly on June 14, 2005

Pursuant to the current Law on Enterprises of 2020

  • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên

Pursuant to the requirement and capability of both parties

Hôm nay, ngày tháng năm 20…, chúng tôi gồm:

Today, date month 20…, we include:

BÊN A: BÊN CHO THUÊ

PARTY A: THE LESSOR

*Công ty (Company) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Địa chỉ (Address) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Mã số thuế (Tax code) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Đại diện (Representative) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Chức vụ (Position) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

*Cá nhân (Individual) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Ông/Bà (Mr/Ms)       : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

CCCD (ID Number) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Ngày cấp (Date) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Tại (Issued by) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Địa chỉ (Address) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Điện thoại (Tel) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

BÊN B: BÊN THUÊ 

PARTY B: THE LESSEE

*Công ty (Company) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Địa chỉ (Address) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Mã số thuế (Tax code) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Đại diện (Representative) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Chức vụ (Position) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

*Cá nhân (Individual) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Ông/Bà (Mr/Ms)       : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

CCCD (ID Number) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Ngày cấp (Date) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Tại (Issued by) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Địa chỉ (Address) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Điện thoại (Tel) : …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng với những nội dung sau:

Both parties mutually agree and consent to sign the contract with the following contents:

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng thuê xe tự lái. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.
 
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
 
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
_______________
 
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227
Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue
https://www.canva.com/design/DAF5Qkx5Uag/6dmoTGt-2JBmNjVw29XtKg/edit?utm_content=DAF5Qkx5Uag&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
 
Xem thêm:
 
 
 
 
 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.