Hướng dẫn khai thuế TNCN – PIT Declaration

Bài viết hướng dẫn khai thuế TNCN (PIT Declaration) theo các quy định hiện nay. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đối với các cá nhân có thu nhập theo Luật Việt Nam. Quy trình xác định thuế TNCN gồm một số bước như sau

 • Xác định tình trạng cư trú
 • Xác định khoản thu nhập phải chịu thuế và áp dụng thuế suất
 • Xác định thuế phải nộp

Về phía doanh nghiệp, trước khi trả thu nhập cho cá nhân, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện việc giữ lại tiền thuế và khấu trừ số thuế này vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập (Cơ chế khấu trừ tại nguồn). Do đó. bài viết hướng dẫn việc khai thuế TNCN 

 • Với doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập phải khấu trừ thuế
 • Với cá nhân tự khai thuế
 • Với cá nhân, hộ kinh doanh khai thuế khoán hoặc áp dụng phương pháp trực tiếp để khai thuế

 

Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế – Manual for Tax Declaration

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.