Author Archives: Doãn Ngọc

Khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax

Bài viết hướng dẫn khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax và nộp thuế TNCN qua ứng dụng này. 1/ Cài đặt ứng dụng eTax và tạo tài khoản thuế điện tử Xem tại https://gonnapass.com/dang-ky-tai-khoan-thue-dien-tu-ca-nhan/ 2/ Khai thuế TNCN qua tài khoản thuế điện tử eTax Sau khi có tài khoản thuedientu đã được xác …

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN trên phần mềm

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN trên phần mềm bao gồm các bước như dưới đây Hướng dẫn QTT trên HTKK của Cục thuế 1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo …

Vì sao phải quyết toán thuế TNCN?

Vì sao phải quyết toán thuế TNCN? Đây là một câu hỏi của rất nhiều cá nhân thắc mắc khi chưa rõ quy định của pháp luật về thuế TNCN hiện hành.    Ví dụ: Cá nhân trong năm làm tại công ty A từ tháng 1 đến tháng 6 và tại công ty B …

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN mới nhất

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN mới nhất theo quy trình do cơ quan thuế hướng dẫn bao gồm trường hợp tự quyết toán và ủy quyền quyết toán 1. Vì sao phải quyết toán thuế TNCN Để tránh các rủi ro bị xử phạt, cá nhân cư trú phải nộp tờ khai thuế TNCN …

Khai thuế cho chuyên gia nhà thầu nước ngoài – Expert of Foreign contractor

Bài viết hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân TNCN (Personal Income Tax PIT Declaration) cho trường hợp chuyên gia nhà thầu nước ngoài sang Việt Nam để thực hiện dịch vụ theo các quy định hiện nay. 1/ Tình huống: Hãy giúp công ty khai thuế TNCN của chuyên gia cho tình huống …

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài – Business License Fee Declaration

Bài viết hướng dẫn khai lệ phí môn bài (Business License Fee Declaration) theo các quy định hiện nay. Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới thành lập Với trường hợp trong năm có thay đổi về vốn Với cá nhân, hộ kinh doanh? Tình huống: Công ty TNHH Gonnapass thành lập …

Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế – Manual for Tax Declaration

Bài viết tóm tắt hướng dẫn thủ tục kê khai thuế (Manual for Tax Declaration) căn cứ theo các quy trình của cơ quan thuế và có ví dụ minh họa một số trường hợp thường gặp. STT Tên thủ tục hành chính Trang 01 Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.