Tag Archives: chuyên gia nhà thầu nước ngoài

Khai thuế cho chuyên gia nhà thầu nước ngoài – Expert of Foreign contractor

Bài viết hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân TNCN (Personal Income Tax PIT Declaration) cho trường hợp chuyên gia nhà thầu nước ngoài sang Việt Nam để thực hiện dịch vụ theo các quy định hiện nay. 1/ Tình huống: Hãy giúp công ty khai thuế TNCN của chuyên gia cho tình huống …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.