Tag Archives: thuế TNCN online

Khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax

Bài viết hướng dẫn khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax và nộp thuế TNCN qua ứng dụng này. 1/ Cài đặt ứng dụng eTax và tạo tài khoản thuế điện tử Xem tại https://gonnapass.com/dang-ky-tai-khoan-thue-dien-tu-ca-nhan/ 2/ Khai thuế TNCN qua tài khoản thuế điện tử eTax Sau khi có tài khoản thuedientu đã được xác …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.