Tag Archives: khai thuế qua ứng dụng etax

Khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax

Bài viết hướng dẫn khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax và nộp thuế TNCN qua ứng dụng này. 1/ Cài đặt ứng dụng eTax và tạo tài khoản thuế điện tử Xem tại https://gonnapass.com/dang-ky-tai-khoan-thue-dien-tu-ca-nhan/ 2/ Khai thuế TNCN qua tài khoản thuế điện tử eTax Sau khi có tài khoản thuedientu đã được xác …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.