Khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax

Bài viết hướng dẫn khai thuế TNCN qua ứng dụng eTax và nộp thuế TNCN qua ứng dụng này.

1/ Cài đặt ứng dụng eTax và tạo tài khoản thuế điện tử

Xem tại https://gonnapass.com/dang-ky-tai-khoan-thue-dien-tu-ca-nhan/

2/ Khai thuế TNCN qua tài khoản thuế điện tử eTax

Sau khi có tài khoản thuedientu đã được xác thực, các bạn đăng nhập vào trang web canhan.gdt.gov.vn để thực hiện khai thuế theo các bước như sau

2.1. Chọn tờ khai thuế từ tiền lương tiền công

 

2.2. Sau đó điền tờ khai mẫu 02/KK-TNCN tương tự kê khai trên phần mềm HTKK, ví dụ tham khảo

Khai thuế TNCN cho người nước ngoài

Sau khi kê khai xong, các bạn chọn Hoàn thành kê khai và sau đó ấn vào Kết xuất XML để Nộp tờ khai

 

Các bạn nhập OTP vào là nộp được tờ khai thuế thành công

 

3/ Nộp thuế TNCN qua tài khoản thuế điện tử eTax

Tham khảo hướng dẫn theo công văn số 4899/TCT-CNTT ngày 14/12/2021 của Tổng cục Thuế, mô hình quy trình nộp thuế điện tử cho cá nhân:    

Bước 1: NNT đăng nhập ứng dụng eTax Mobile.

Bước 2: NNT tra cứu thông tin khoản nộp và chọn khoản nộp cần thanh toán

Bước 3: Ứng dụng eTax Mobile nhận yêu cầu truy vấn thông tin khoản nộp và kiểm tra:

– Trường hợp có khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị các thông tin tương ứng với điều kiện tra cứu:

+ Nếu tra cứu theo mã hồ sơ, thông tin khoản nộp bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, mã hồ sơ, số quyết định, số tiền, mã KBNN hạch toán thu, mã địa bàn hành chính (địa bàn thu ngân sách).

+ Nếu tra cứu theo mã số thuế, thông tin khoản nộp bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, nội dung khoản phải nộp, số tiền phải nộp, loại tiền, tên tài khoản nộp NSNN, mã tiểu mục, mã cơ quan quản lý thu, mã địa bàn hành chính, mã KBNN hạch toán thu.

– Trường hợp không có thông tin khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông báo cho NNT được biết.

 

Bước 4: NNT kiểm tra thông tin, xác nhận đồng ý nộp thuế.

NNT có thể sửa số tiền nộp so với kết quả tra cứu được, trừ trường hợp nộp LPTB ô tô, xe máy, số tiền nộp phải đảm bảo khớp đúng với số tiền phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế cung cấp.

Bước 5: NNT chọn NHTM (sau đây gọi là Ngân hàng thanh toán) để thực hiện thanh toán.

Ngân hàng Thanh toán thực hiện kiểm tra và trích nợ tài khoản của NNT:

– Trường hợp số dư Tài khoản của NNT không đủ để thực hiện giao dịch thì Ngân hàng thanh toán hiển thị thông báo trên màn hình giao diện.

– Trường hợp số dư Tài khoản của NNT đủ điều kiện thực hiện giao dịch thì Ngân hàng thanh toán thực hiện trích nợ tài khoản và gửi kết quả giao dịch cho NNT, không quá 05 phút ngân hàng thanh toán phải gửi chứng từ nộp NSNN thành công có chữ ký số của ngân hàng cho NNT đồng thời gửi thông tin chứng từ thu NSNN thành công về ứng dụng eTax Mobile.

Chứng từ nộp NSNN thực hiện theo mẫu C1-02/NS quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; nội dung trên chứng từ theo đúng nguyên tắc quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

2. Xử lý thông tin nộp tiền vào NSNN của hệ thống Etax mobile:

Bước 6: Ngân hàng thanh toán thực hiện chuyển số tiền thu NSNN về tài khoản của KBNN tại NHUNT. Trường hợp Ngân hàng thanh toán đã truyền thông tin chứng từ nộp NSNN cho Tổng cục Thuế thì Ngân hàng thanh toán không hoàn trả lại tiền. Việc xử lý sai sót được thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận của giữa Tổng cục Thuế và các Ngân hàng.

Bước 7: Ngân hàng thanh toán căn cứ các chứng từ nộp NSNN đã truyền về Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế để thực hiện truyền thông tin chứng từ nộp NSNN của NNT sang NHUNT.

Thông tin do Ngân hàng thanh toán chuyển sang NHUNT phải đảm bảo đầy đủ, khớp đúng với thông tin do Tổng cục Thuế đã truyền sang Ngân hàng thanh toán.

Bước 8: Ngân hàng thanh toán in chứng từ phục hồi, ký, đóng dấu theo đề nghị của NNT (nếu có yêu cầu).

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.