Tag Archives: khai thuế TNDN

Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế – Manual for Tax Declaration

Bài viết tóm tắt hướng dẫn thủ tục kê khai thuế (Manual for Tax Declaration) căn cứ theo các quy trình của cơ quan thuế và có ví dụ minh họa một số trường hợp thường gặp. STT Tên thủ tục hành chính Trang 01 Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối …

You cannot copy content of this page.

Please contact with Manabox for more support.