Khác biệt VAS và IFRS: Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Về cơ bản, khi đề cập tới sự khác biệt VAS và IFRS: Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, VAS 18 không có sự khác biệt đáng kể so với IAS 37. Trong những năm qua, cùng với sự hướng dẫn của Chế độ ban hành theo Thông tư 200, các vấn đề liên quan đến việc ghi nhận khoản dự phòng, trình bày và thuyết minh thông tin đối với tài sản và nợ tiềm tàng tỏ ra phù hợp với thực tiễn, không có phản hồi của doanh nghiệp về những vướng mắc, hạn chế khi áp dụng VAS 18. 

Bảng dưới đây so sánh IFRS (IAS 37) và VAS 18, hai chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về Dự phòng, Tài sản và Nợ tiềm tàng:

Tiêu Chí IFRS (IAS 37) – Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets VAS 18 – Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets
Phạm vi áp dụng Áp dụng cho các dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng. Không áp dụng cho các khoản dự trữ từ hợp đồng. Tương tự như IAS 37, áp dụng cho dự phòng, nợ và tài sản tiềm tàng. VAS 18 cũng loại trừ các khoản dự trữ từ hợp đồng.
Dự phòng Dự phòng được công nhận khi doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý hoặc hữu hình, có khả năng xảy ra dòng chảy tài chính và số tiền có thể ước lượng một cách đáng tin cậy. Tương tự như IAS 37, nhưng có thể có sự khác biệt nhỏ trong cách diễn giải các điều kiện như “nghĩa vụ” và “khả năng xảy ra dòng chảy tài chính”.
Nợ tiềm tàng Không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Chỉ được tiết lộ trong thuyết minh báo cáo tài chính nếu dòng chảy tài chính ra là có thể xảy ra. Cách tiếp cận tương tự, nợ tiềm tàng không được ghi nhận nhưng phải được tiết lộ nếu có khả năng dòng chảy tài chính ra.
Tài sản tiềm tàng Không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Chỉ được tiết lộ nếu sự kiện dẫn đến việc công nhận tài sản là gần như chắc chắn. Tương tự như IFRS, tài sản tiềm tàng không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và chỉ được tiết lộ nếu sự kiện dẫn đến việc công nhận là gần như chắc chắn.
Ghi nhận và đánh giá Dự phòng phải được ước lượng một cách đáng tin cậy dựa trên thông tin tốt nhất có sẵn tại thời điểm báo cáo tài chính. Cần cập nhật tại mỗi kỳ báo cáo. Tương tự như IFRS, yêu cầu ước lượng đáng tin cậy và cập nhật tại mỗi kỳ báo cáo, với sự chú trọng có thể khác biệt tùy theo quy định và thực tiễn kế toán Việt Nam.
Xử lý trong báo cáo tài chính Rất chi tiết trong việc tiết lộ các dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng, đòi hỏi mức độ minh bạch cao. Có thể có sự khác biệt về mức độ chi tiết và minh bạch trong thuyết minh, phù hợp với yêu cầu và môi trường kinh tế tại Việt Nam.

Cả IFRS và VAS đều nhằm mục đích cung cấp một khung pháp lý để xử lý và báo cáo các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng một cách thích hợp, tuy nhiên có thể có sự khác biệt về mức độ chi tiết và cách thức ghi nhận tùy thuộc vào từng chuẩn mực. Thực tiễn ở Việt Nam có thể hơi khác biệt so với quốc tế do sự khác nhau trong môi trường kinh doanh và pháp lý.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.