Khai thuế chuyển nhượng vốn của cá nhân qua mạng

Khai thuế chuyển nhượng vốn của cá nhân như thế nào? Hướng dẫn được trích dẫn từ tài liệu của Tổng Cục thuế Việt Nam hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Về cơ bản, thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn được chia thành 02 trường hợp là

 • Chuyển nhượng chứng khoán: 0,1% x Giá bán, giá chuyển nhượng vốn 
 • Chuyển nhượng vốn: 20% x (Giá chuyển nhượng vốn – Giá mua của vốn; Chi phí chuyển nhượng…)

Thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Minh họa tình huống và đáp án tham khảo

Tình huống: Đề thi kế toán – kiểm toán viên 2016

Gợi ý đáp án

 1. Do cá nhân người Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội nên đây là cá nhân cư trú.
 2. Tính thuế TNCN với cá nhân cư trú

2.1. Thuế từ tiền lương tiền công: (…) – Các bạn tự tính toán xác định thuế TNCN phải nộp cả năm của tiền lương tiền công là 45,48

2.2. Thu nhập khác ngoài tiền lương tiền công:

 • Tiền cho thuê nhà không cần dùng: 240 x 5% = 12
 • Chuyển nhượng cổ phiếu: 300 x 0,1% = 0,3
 • Thừa kế đất từ cha mẹ đẻ: Thu nhập miễn thuế
 • Thu nhập từ chuyển nhượng đất: 1200 x 2% = 24
 • Quà tặng: Tivi: TN miễn thuế
 • Quà tặng xe máy: (65 – 10) x 10% = 5,5

Vậy tổng số thuế TNCN phải nôp trong năm là 45,48 + 12 + 0,3 + 24 + 5,5 = 87,28

Minh họa tình huống trên bằng tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn và cách kê khai qua mạng

Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử trên thuedientu.gdt.gov.vn

1. Hướng dẫn kê khai trực tuyến

Bước 1: NSD truy cập đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn “Cá nhân” và thực hiện đăng nhập.

NNT có thể đăng nhập bằng tài khoản tài khoản Thuế điện tử do cơ quan thuế cấp hoặc đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Tờ khai TNCN khác”

– Hệ thống hiển thị màn hình chọn tờ khai

Bước 3: NSD chọn tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/ĐTV-TNCN hoặc 04/CNV-TNCN và nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 4: NSD nhập/chọn các thông tin trên màn hình chọn thông tin tờ khai

+ Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

+ Hình thức kê khai: Chọn theo tháng hoặc quý hoặc lần phát sinh

+ Trường hợp chọn hình thức kê khai kê khai theo lần phát sinh: Ngày kê khai: Hệ thống mặc định là ngày hiện tại và cho phép sửa lại.

Bước 5: Nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai.

Bước 6: NNT nhập các dữ liệu trên tờ khai.

Bước 7: Chọn “Hoàn thành kê khai”.

– Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, NSD kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

– Nhấn nút “Sửa lại”: Quay lại màn hình kê khai

– Nhấn nút “Tờ khai XML”: Cho phép NSD kết xuất tờ khai về máy trạm định dạng xml

Bước 8: Chọn “Nộp tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình nhập mã xác thực.

– Mã kiểm tra: Cho phép nhập mã xác thực hiển thị trên màn hình

– Nút “Quay lại”: Cho phép quay lại màn hình hoàn thành kê khai

Bước 9: Nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nhập mã OTP.

Bước 10: NNT nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với CQT và nhấn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nộp tờ khai thành công.

Lưu ý:

– Sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, NSD sẽ nhận được thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký điện tử của TCT vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

2. Hướng dẫn nộp thuế trực tuyến

Bước 1:  NNT truy cập chức năng “Nộp thuế/Lập giấy nộp tiền”.

– NNT chọn “Lập giấy nộp tiền”, hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu: Chọn loại thuế thanh toán.

    

 

Bước 2: NNT chọn Ngân hàng và loại thuế thanh toán:

– Chọn ngân hàng nộp thuế:

+ Chọn trong danh sách các NHTM NNT đã liên kết tài khoản.

+ Hiển thị các NHTM hỗ trợ in được chứng từ trên trình duyệt web.

– Truy vấn thông tin số thuế phải nộp:

+ Loại nghĩa vụ: Chọn “Tất cả”

+ Mã hồ sơ: NNT nhập mã hồ sơ trong thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký điện tử của TCT gửi vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử sau khi nộp tờ khai thuế thành công.

Bước 3: NNT nhập thông tin và nhấn “Truy vấn”, hệ thống hiển thị kết quả tra cứu:

– Mục I. Các khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp: Các khoản phải thanh toán theo đúng thứ tự thanh toán

– Mục II. Các khoản thu khác thuộc NSNN trừ tiền chậm nộp, tiền phạt: Các khoản thanh toán tùy chọn

– Mục III. Khoản thuế đang chờ xử lý: Không cho phép NNT tích chọn, chỉ cho phép xem.

Bước 4: NNT chọn khoản nộp và nhấn “Tiếp tục”

– Hiển thị màn hình nhập thông tin giấy nộp tiền với thông tin khoản nộp đã chọn, hệ thống chỉ cho phép NNT thay đổi thông tin sau:

+ Thông tin nơi phát sinh khoản thu: cho phép NNT thay đổi ĐBHC cấp thấp hơn ĐBHC của khoản nộp đã chọn.

+ Thông tin Kho bạc: cho phép NNT thay đổi thông tin kho bạc thuộc danh sách kho bạc thuộc tỉnh nơi phát sinh khoản thu.

+ Chọn phương thức, tài khoản thanh toán

Bước 5: Thực hiện thanh toán

– Tại màn hình “Hoàn thành”, NNT thực hiện:

+ Nhấn “Sửa lại”: Hiển thị màn hình nhập GNT

+ Nhấn “Thanh toán”: Hiển thị màn hình Xác thực nộp thuế

 

Bước 6: Nhập mã xác nhận

– NNT thực hiện nhập mã xác nhận theo hình ảnh hiển thị

– NNT nhấn “Quay lại”: Quay lại màn hình hoàn thành GNT

– NNT nhấn “Tiếp tục”: Hiển thị màn hình nhập mã OTP

 

Bước 7: NNT Nhập mã OTP.

– NNT thực hiện nhập mã OTP được NHTM gửi tới điện thoại

– NNT nhấn “Hủy nộp”: Quay lại màn hình hoàn thành GNT

– NNT nhấn “Tiếp tục”: Hiển thị màn hình thông báo “Thanh toán thành công”

 

Quy trình kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

+ Bước 1. Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày cá nhân chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán, tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán khai thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán chuẩn bị hồ sơ khai thuế, gửi đến cơ quan thuế quản lý đơn vị phát hành.

+ Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ(và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) mẫu số 04/CNV-TNCN theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

++ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) mẫu số 04-1/CNV-TNCN (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

++ Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng vốn (Trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì Hợp đồng chuyển nhượng vốn được thay bằng bản sao Hợp đồng góp vốn.)

++ Bản sao tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, trường hợp vốn góp do mua lại thì phải có hợp đồng chuyển nhượng khi mua

++ Bản sao các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết:Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả trả từ cơ quan thuế

– Lệ phí: Không có

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

++ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) mẫu số 04/CNV-TNCN theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

++ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) mẫu số 04-1/CNV-TNCN (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

5/ Quy định cụ thể tham khảo dưới đây hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.